ประเมินราคา (ฟรี)

การให้บริการ ก่อสร้างตกแต่งภายใน ประกอบด้วย
1. ประเมินราคา (ฟรี)
2. การขออนุญาตเข้าทำงานและติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานตามแต่ละโครงการ
3. การทำแผนงานการก่อสร้างและจัดทำเอกสารระหว่างก่อสร้าง
4. บริหารงานก่อสร้างทั้งหมดให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและงบประมาณ
5. ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
6. แก้ไขจุดบกพร่องและ/หรืองานเพิ่มเติม
7. รับประกันผลงาน 1 ปี

Powered by MakeWebEasy.com